EmpresaProductesVinyesEnoturismeContacte
CAT | CAS | ENGAlella Vinícola
 
Factors de Qualitat

Climatologia
 
Alella té un clima mediterrani, determinat per estius càlids i secs, amb tempestes ocasionals, hiverns suaus, primaveres i tardors com a estacions més plujoses. Les glaçades hivernals són quasi inexistents, sobretot a les zones més properes al mar.
La Serralada litoral, paral·lela al mar, juga un paper importantíssim en les condicions medio-ambientals de les nostres vinyes. Actúa com a pantalla al fer uns 500 metres d'alçada, condensant els vents de llevant permetent un grau higromètric bastant constant i elevat en el temps (una mitjana annual al voltant del 72%) que pot ajudar a restituir el precari equilibri hídric de la planta provocat pel sauló. També evita l'arribada dels vents del NE freqüents durant l'hivern a la vessant marítima de la D.O.
La pluviometria a Alella es troba a l'extrem menys plujós del Maresme, uns 546 mm annuals.

 
   Empresa · Productes · Vinyes · Lots · Contacte